Реклама

elektrosfera

Словник електрика

ISO 9000 ISO 9000 є міжнародним стандартом системи якості. У ньому визначаються загальні методи, які повинні бути використані при побудові такої системи якості, щоб гарантувати повне задоволення потреб клієнта. Стандарт застосовується саме до системи якості, а не до кінцевого продукту або послуги. Реалізація системи якості повинна визначатися завданнями, продукцією, процесами і індивідуальними особливостями конкретної організації. Відмінною рисою стандарту є те, що побудована на його основі система якості не є застиглим механізмом. У самому стандарті закладені вимоги постійного поліпшення відповідно до передбачуваних потреб клієнтів. Хоча бажання впровадити систему якості зазвичай виходить від вищого керівництва компанії, реалізація, в кінцевому рахунку, залежить від участі кожного співробітника. Тому успішне застосування ISO 9000 означає ще й фактичну згоду всього колективу працювати по визначених і зрозумілих законах. Стандарти серії ІСО 9000 - це пакет документів по забезпеченню якості підготовлений членами міжнародної делегації, відомої як "ІСО / Технічний Комітет 176" (ISO / TC 176). В даний час сімейство (серія) ІСО 9000 включає: всі міжнародні стандарти з номерами ИСО 9000 - 9004, у тому числі всі частини стандарту ІСО 9000 і стандарту ІСО 9004; всі міжнародні стандарти з номерами ИСО 10001 - 10020, в тому числі всі їх частини; ІСО 8402. Три стандарти із серії ІСО 9000 (ІСО 9001, ІСО 9002 і ІСО 9003) є основоположними документами Системи Якості, що описують моделі забезпечення якості і що представляють три різні форми функціональних або організаційних взаємин у контрактній ситуації. Стандарти ІСО 9000 і ІСО 9004 не більше ніж довідники.
Аварійний режим ПЛ Аварійним режимом ПЛ до 1 кВ називається стан ПЛ при обірваних проводах.
Аварійний режим ПЛ вище 1 кВ Аварійним режимом ПЛ вище 1 кВ називається стан ПЛ при обірваних одному або декількох проводах або тросах.
Апарат захисту Апаратом захисту називається апарат, що автоматично відключає  електричне коло при ненормальних режимах.
Великий перехід Великими переходами називаються перетини судноплавних річок, судноплавних проток або каналів, на яких встановлюються опори висотою 50 м і більше, а також перетини будь-яких водних просторів з прольотом перетину більше 700 м незалежно від висоти опор ПЛ
Ввід вводом від повітряної лінії електропередачі називається електропроводка, що з'єднує відгалуження від ПЛ з внутрішньої електропроводкою, рахуючи від ізоляторів, встановлених на зовнішній поверхні (стіні, даху) будівлі або споруди, до затискачів ввідного пристрою.
Ваговий проліт lваг Ваговим прольотом lваг називається довжина ділянки ПЛ, вага проводів або тросів якого сприймається опорою.
Вітровий проліт lвітр Вітровим прольотом називається довжина ділянки ПЛ, тиск вітру на дроти або троси з якого сприймається опорою.
Вибухова камера Вибуховою камерою називається закрита камера, призначена для локалізації можливих аварійних наслідків при пошкодженні встановлених в ній апаратів і що має вихід назовні або у вибуховий коридор.
Вибуховий коридор Вибуховим коридором називається коридор, в який виходять двері вибухових камер.
Вологе приміщення Вологими приміщеннями називаються приміщення, в яких пара, або волога що конденсується, виділяється лише короткочасно в невеликих кількостях, а відносна вологість повітря більше 60%, але не перевищує 75%.
внутрішньоцехова підстанція внутрішньоцеховою підстанцією називається підстанція, розташована всередині виробничої будівлі (відкрито або в окремому закритому приміщенні).
Повітряна лінія електропередачі вище 1 кВ повітряною лінією електропередач вище 1 кВ називається пристрій для передачі електроенергії по проводах, що розташовані на відкритому повітрі і закріплені за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів і стійок на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах і т. п.). За початок і кінець ПЛ приймаються лінійні портали або лінійні вводи розподільчих пристроїв, а для відгалужень відгалужувальна опора та лінійний портал або лінійний ввід розподільного пристрою.
Повітряна лінія електропередачі Повітряною лінією електропередачі до 1 кВ називається пристрій для передачі і розподілу електроенергії по проводах, що розташовані на відкритому повітрі і закріплені за допомогою ізоляторів та арматури до опор або кронштейнів, стійок на будівлях і інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах і т. п.).
Вбудована підстанція Вбудованою підстанцією (вбудованим РП) називається закрита підстанція ( закритий РП), вписана (вписаний) в контур основної будівлі.
Габаритна стріла провисання проводу Габаритною стрілою провисання проводу називається найбільша стріла провисання в габаритному прольоті.
Габаритний проліт lг Габаритним прольотом lг називається проліт, довжина якого визначається нормованим вертикальним габаритом від проводів до землі при установці опор на ідеально рівній поверхні
Головні тролеї Головними тролеями називаються тролеї, розташовані поза краном.
глухозаземлена нейтраль глухозаземленою нейтралю називається нейтраль трансформатора або генератора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад, через трансформатори струму).
Подвійна ізоляція Подвійною ізоляцією електроприймача називається сукупність робочої і захисної (додаткової) ізоляції , при якій доступні дотики до частин електроприймача не набувають небезпечної напруги при пошкодженні тільки робочої або тільки захисної (додаткової) ізоляції.
Подвійна підлога Подвійною підлогою називається порожнина, обмежена стінами приміщення, міжповерховим перекриттям і підлогою приміщення зі знімними плитами (на всій або частині площі).
Одиничний конденсатор одиничним конденсатором називається конструктивне з'єднання одного або декількох конденсаторних елементів у загальному корпусі з зовнішніми висновками. Термін "Конденсатор" використовується тоді, коли немає необхідності підкреслювати різні значення термінів "одиничний конденсатор" і "конденсаторна батарея".
Природний заземлювач Природним заземлювачем називаються електропровідні частини комунікацій, що знаходяться в безпосередньому контакті з землею, будівель і споруд виробничого чи іншого призначення, що використовуються для цілей заземлення.
Спекотне приміщення Спекотними приміщеннями називаються приміщення, в яких під впливом різних теплових випромінювань температура перевищує постійно або періодично (більше 1 добу) +35 С (наприклад, приміщення з сушарками, сушильними і випалювальними печами, котельні і т. п.).
Заземлення заземленням будь-якої частини електроустановки або іншу установки називається навмисне електричне з'єднання цієї частини з заземлюючим пристроєм.
Заземлювач заземлювачем називається провідник (електрод) чи сукупність металевих з'єднаних між собою провідників (електродів), що знаходяться в зіткненні з землею.
Заземлювальний пристрій заземлюючим пристроєм називається сукупність заземлювача і заземлювальних провідників.
Заземлюючий провідник заземлюючим провідником називається провідник, що з'єднує частини що заземлюються з заземлювачем.
Закрита або внутрішня електроустановка Закритими або внутрішніми електроустановками називаються електроустановки, розміщені всередині будинку, що захищає їх від атмосферних впливів.
Закрита камера Закритою камерою називається камера, закрита з усіх боків і має суцільні (не сітчасті) двері.
Закритий розподільчий пристрій Закритим розподільчим пристроєм (ЗРП) називається РП, обладнання якого розташоване в будівлі.
Замикання на землю замиканням на землю називається випадкове з'єднання частин електроустановки, що знаходяться під напругою з конструктивними частинами, не ізольованими від землі, або безпосередньо з землею.
Замикання на корпу замиканням на корпус називається випадкове з'єднання частин електроустановки, що знаходяться під напругою з їх конструктивними частинами, нормально не знаходяться під напругою.
занулення зануленнм в електроустановках напругою до 1 кВ називається навмисне з'єднання частин електроустановки, які нормально не знаходяться під напругою, з глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела у мережах постійного струму.
Захисне заземлення Захисним заземленням називається заземлення частин електроустановки з метою забезпечення електробезпеки .
Захисне відключення Захисним відключенням в електроустановках до 1 кВ називається автоматичне відключення всіх фаз (полюсів) ділянки мережі, що забезпечує безпечні для людини поєднання струму та часу його проходження при замиканнях на корпус або зниження рівня ізоляції нижче певного значення.
Зона нульового потенціалу Зоною нульового потенціалу називається зона землі за межами зони розтікання.
Зона розтікання Зоною розтікання називається область землі, в межах якої виникає помітний градієнт потенціалу при стіканні струму з заземлювача.
Ізольована нейтраль ізольованою нейтралю називається нейтраль трансформатора або генератора, не приєднана до заземлювального пристрою або приєднана до нього через прилади сигналізації, вимірювання, захисту, заземлювальні дугогасильні реактори і подібні до них пристрої, що мають великий опір.
Штучний заземлювач Штучним заземлювачем називається заземлювач, який спеціально виконується з метою заземлення.
Кабельна галерея Кабельною галереєю називається надземна або наземна закрита повністю або частково (наприклад, без бічних стін) горизонтальна або похила протяжна прохідна кабельна споруда.
Кабельна камера
Кабельною камерою називається підземна кабельна споруда, що закривається глухою бетонною плитою, що знімається призначена для укладання кабельних муфт або для протягання кабелів в блоки. Камера, що має люк для входу в неї, називається кабельним колодязем.
Кабельна лінія Кабельною лінією називається лінія для передачі електроенергії або окремих імпульсів її, що складається з одного або декількох паралельних кабелів із з'єднувальними, стопорними та кінцевими муфтами і кріпильними деталями, а для маслонаповнених ліній, крім того, з підпливаючими апаратами та системою сигналізації тиску масла.
Кабельна маслонаповнена лінія "Кабельною маслонаповненою лінією низького або високого тиску називається лінія, в якій тривало допустимий надлишковий тиск складає: 0,0245? 0,294 МПа (0,25-3,0 кгс/см2) для кабелів низького тиску у свинцевій оболонці; 0,0245-0,49 МПа (0,25-5,0 кгс/см2) для кабелів низького тиску в алюмінієвій оболонці; 1,08-1,57 МПа (11-16 кгс/см2) для кабелів високого тиску. "
Кабельна шахта Кабельною шахтою називається вертикальна кабельна споруда (як правило, прямокутного перерізу), у якого висота в кілька разів більше боку перетину, забезпечене скобами або сходами для пересування уздовж нього людей (прохідні шахти) або знімної повністю або частково стінкою (непрохідні шахти).
Кабельна естакада Кабельною естакадою називається надземна або наземна відкрита горизонтальна або похила протяжна кабельна споруда. Кабельна естакада може бути прохідною або непрохідною.
Кабельна споруда Кабельною спорудою називається споруда, спеціально призначена для розміщення в ній кабелів, кабельних муфт, а також маслопідживлюючих апаратів та іншого обладнання, призначеного для забезпечення нормальної роботи маслонаповнених кабельних ліній. До кабельних споруд відносяться: кабельні тунелі, канали, короби, блоки, шахти, поверхи, подвійні підлоги, кабельні естакади, галереї, камери, підживлючі пункти.
Кабельний блок Кабельним блоком називається кабельна споруда з трубами (каналами) для прокладки в них кабелів з колодязями, що відносяться до нього.
Кабельний канал Кабельним каналом називається закрита і заглиблена (частково або повністю ) в грунт, підлогу, перекриття і т. п. непрохідна споруда, призначена для розміщення в ньому кабелів, укладки, огляду і ремонту яких можливо проводити лише при знятому перекритті.
Кабельний тунель Кабельним тунелем називається закрита споруда (коридор) з розташованими в ньому опорними конструкціями для розміщення на них кабелів і кабельних муфт, з вільним проходом по всій довжині, що дозволяє проводити прокладку кабелів, ремонти та огляди кабельних ліній.
Кабельний поверх Кабельним поверхом називається частина будівлі, обмежена підлогою та перекриттям або покриттям, з відстанню між підлогою і виступаючими частинами перекриття або покриття не менше 1,8 м.
Камера Камерою називається приміщення, призначене для встановлення апаратів і шин.
Кваліфікований обслуговуючий персонал кваліфікованим обслуговуючим персоналом називаються спеціально підготовлені особи, які пройшли перевірку знань в обсязі, обов'язковому для даної роботи (посади), і мають кваліфікаційну групу з техніки безпеки, передбачену Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок.
Клас напруги Клас напруги окремих елементів перетворювального агрегату, відповідно до якого встановлюються допустимі найменші відстані між частинами, які знаходяться під напругою, від цих частин до землі, огорож, а також ширина проходів, необхідність влаштування блокувань дверей визначаються: 1) для трансформаторів, автотрансформаторів, реакторів? за найбільшим з чинним значенням напруги між кожними двома висновками, а також між кожним висновком та заземленими деталями цих апаратів; 2) для напівпровідникового перетворювача? за найбільшим з чинним значенням напруги між кожними двома висновками на стороні змінного струму. Клас напруги комплектного пристрою, що складається з перетворювача, трансформатора, реакторів і т. п. і змонтованого в загальному корпусі, визначається найбільшими значеннями напруг, зазначених у пп. 1 і 2.
Комплектний розподільчий пристрій Комплектним розподільчим пристроєм називається РП, що складається з повністю або частково закритих шаф чи блоків з вбудованими в них апаратами, пристроями захисту та автоматики, що поставляється в зібраному або повністю підготовленому для збирання вигляді.
Комплектна трансформаторна (перетворювальна) підстанція комплектною трансформаторною (перетворювальною) підстанцією називається підстанція , що складається з трансформаторів (перетворювачів) і блоків (КРУ чи КРУН та інших елементів), що поставляються в зібраному або повністю підготовленому для збирання вигляді. Комплектні трансформаторні (перетворювальні) підстанції (КТП, КПП) або частини їх, що встановлюються в закритому приміщенні, відносяться до внутрішніх установок, що встановлюються на відкритому повітрі до зовнішніх установок.
Конденсаторна батарея конденсаторною батареєю називається група одиничних конденсаторів, електрично з'єднаних між собою.
Конденсаторна установка конденсаторною установкою називається електроустановка, що складається з конденсаторів, що відноситься до них допоміжного електроустаткування (вимикачів, роз'єднувачів, розрядних резисторів, пристроїв регулювання, захисту і т. п.) і ошиновки. Конденсаторна установка може складатися з однієї або декількох конденсаторних батарей або з одного або декількох окремо встановлених одиничних конденсаторів, приєднаних до мережі через комутаційні апарати.
Конденсаторний елемент Конденсаторним елементом (секцією) називається неподільна частина конденсатора, що складається з струмопровідних обкладок (електродів), розділених діелектриком.
Коридор обслуговування коридором обслуговування називається коридор уздовж камер або шаф КРУ, призначений для обслуговування апаратів і шин.
Короб Коробом називається закрита порожниста конструкція прямокутного або іншого перерізу, призначена для прокладки в ній проводів і кабелів. Короб повинен служити захистом від механічних ушкоджень прокладених у ньому проводів і кабелів.
Коефіцієнт замикання на землю коефіцієнтом замикання на землю у трифазній електричній мережі називається відношення різниці потенціалів між неушкодженою фазою та землею в точці замикання на землю іншої або двох інших фаз до різниці потенціалів між фазою та землею в цій точці до замикання.
КРП Комплектний розподільчий пристрій, призначений для внутрішньої установки, скорочено позначається КРП
КРПН Комплектний розподільчий пристрій, призначений для зовнішньої установки, скорочено позначається КРПН.
Лоток лотком називається відкрита конструкція, призначена для прокладки на ній проводів і кабелів.
Магістраль заземлення або занулення магістраллю заземлення або занулення називається відповідно заземлюючий або нульовий захисний провідник з двома або більше відгалуженнями.
Магістральний шинопровід "Магістральні шинопроводи, призначені в основному для приєднання до них розподільних шинопроводів та силових розподільних пунктів, щитів і окремих потужних електроприймачів; "
Мала напруга Малою напругою називається номінальна напруга не більше 42 В між фазами і по відношенню до землі, що застосовується в електричних установках для забезпечення електробезпеки.
маслонаповнений апарат                    *
маслонаповненими апаратами називаються апарати, у яких окремі елементи і всі нормальні частини що іскряться або частини, між якими утворюється дуга, занурені в масло так, що виключається можливість контакту між цими частинами і навколишнім повітрям.
Монтажний режим ПЛ вище 1 кВ Монтажним режимом ПЛ вище 1 кВ називається стан в умовах монтажу опор, проводів і тросів.
Напруга на заземлювальному пристрої Напругою на заземлювальному пристрої називають напругу, що виникає при стіканні струму з заземлювача в землю між точкою вводу струму в заземлювальний пристрій і зоною нульового потенціалу.
Напруга щодо землі при замиканні на корпус Напругою щодо землі при замиканні на корпус називається напруга між цим корпусом і зоною нульового потенціалу.
Напруга дотику Напругою дотику називається напруга між двома точками ланцюга струму замикання на землю (на корпус) при одночасному дотику до них людини.
Напруга кроку Напругою кроку називається напруга між двома точками землі, обумовлене розтіканням струму замикання на землю, при одночасному торканні їх ногами людини.
Зовнішня електропроводка Зовнішньою електропроводкою називається електропроводка, прокладена по зовнішніх стінах будинків і споруд, під навісами і т. п., а також між будинками на опорах (не більше чотирьох прольотів довжиною до 25 м кожен) поза вулицями, дорогами і т. п.
Незалежний джерело живлення електроприймача "Незалежним джерелом живлення електроприймача або групи електроприймачів називається джерело харчування, на якому зберігається напруга в межах, регламентованих цими Правилами для післяаварійного режиму, при зникненні його на іншому або інших джерелах живлення цих електроприймачів. До числа незалежних джерел живлення відносяться дві секції або системи шин однієї або двох електростанцій і підстанцій при одночасному дотриманні наступних двох умов: 1) кожна із секцій або систем шин у свою чергу має живлення від незалежного джерела живлення; 2) секції (системи) шин не пов'язані між собою або мають зв'язок, автоматичного вимкнення при порушенні нормальної роботи однієї з секцій (систем) шин. "
Номінальне значення параметра Номінальним значенням параметра (номінальним параметром) називається вказане виробником електро-технічного пристрою значення параметра, що є вихідним для відліку відхилень від цього значення при експлуатації та випробуваннях пристрою.
Нормальний режим ПЛ Нормальним режимом ПЛ до 1 кВ називається стан ПЛ при необірванних проводах.
Нормальний режим ПЛ вище 1 кВ Нормальним режимом ПЛ вище 1 кВ називається стан ПЛ при необірванних проводах і тросах.
Нульовий захисний провідник нульовим захисним провідником в електроустановках напругою до 1 кВ називається провідник , що з'єднує  частини що зануляються з глухозаземленою нейтралю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела у мережах постійного струму.
Нульовий робочий провідник нульовим робочим провідником в електроустановках до 1 кВ називається провідник, який використовується для живлення електроприймачів, сполучений з глухозаземленою нейтралю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела в трипровідних мережах постійного струму.
В електроустановках до 1 кВ з глухозаземленою нейтралю нульовий робочий провідник може виконувати функції нульового захисного провідника.
Нульовий робочий провідник "нульовим робочим провідником в електроустановках до 1 кВ називається провідник, який використовується для живлення електроприймачів, сполучений з глухозаземленою нейтралю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела в трипровідній мережах постійного струму.
Огороджена камера огородженою камерою називається камера, яка має отвори, захищені повністю або частково несуцільними (сітчастими або змішаними) огорожами.
Під змішаними огорожами розуміються огородження з сіток і суцільних листів.
Огороджена камера "огородженою камерою називається камера, яка має отвори, захищені повністю або частково несуцільними (сітчастими або змішаними) огорожами.
Освітлювальні шинопроводи освітлювальні шинопроводи, призначені для живлення світильників і електроприймачів невеликої потужності .
Особливо небезпечне приміщення "Особливо небезпечні приміщення, що характеризуються наявністю однієї з наступних умов , що створюють особливу небезпеку: а) особливу вогкість; 6) хімічно активного чи органічного середовища; в) одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки."
Особливо сире приміщення Особливо сирими приміщеннями називаються приміщення, в яких відносна вологість повітря близька до 100% (стеля, стіни, підлогу і предмети, що знаходяться в приміщенні, покриті вологою).
Відгалуження від ПЛ відгалуженням від ПЛ до 1 кВ до введення називається ділянка проводів від опори ПЛ до введення.
Відкрита або зовнішня електроустановка Відкритими або зовнішніми електроустановками називаються електроустановки, не захищені будівлею від атмосферних впливів. Електроустановки, захищені тільки навісами, сітчастими огорожами і т. п., розглядаються як зовнішні.
Відкрита електропроводка Відкрита електропроводка - прокладена по поверхні стін, стель, по фермах та інших будівельних елементах будівель і споруд, по опорах і т.п.
Відкритий розподільний пристрій (ВРП) відкритим розподільчим пристроєм (ВРП) називається РП, все або основне обладнання якого розташоване на відкритому повітрі.
підживлюючий агрегат підживлюючим агрегатом називається автоматичний пристрій, що складається з баків, насосів, труб, перепускних клапанів, вентилів, щита автоматики та іншого обладнання, призначеного для забезпечення підживлення маслом кабельної лінії високого тиску.
підживлюючий пункт підживлюючим пунктом називається надземна, наземна або підземна споруда з підживлюючими апаратами та обладнанням (баки харчування, баки тиску, підживлюючи агрегати та ін.)
Підстанція підстанцією називається електроустановка, що служить для перетворення і розподілу електроенергії і складається з трансформаторів або інших перетворювачів енергії, розподільних пристроїв, пристроїв керування та допоміжних споруд. Залежно від переважання тієї чи іншої функції підстанцій вони називаються трансформаторними або перетворювальні.
Смуга Смугою як несучим елементом електропроводки називається металева смуга, закріплена впритул до поверхні стіни, стелі і т. п., призначена для кріплення до неї проводів, кабелів або їх пучків.
Напівпровідниковий перетворювач напівпровідниковим перетворювачем називається комплект напівпровідникових вентилів (некерованих або керованих), змонтованих на рамах або в шафах, з системою повітряного або водяного охолодження, а також приладів і апаратури, необхідних для пуску і роботи перетворювача.
Приміщення без підвищеної небезпеки Приміщення без підвищеної небезпеки, в яких відсутні умови, що створюють підвищену або особливу небезпеку
Приміщення з підвищеною небезпекою Приміщення з підвищеною небезпекою, що характеризуються наявністю в них одного або наступних умов, що створюють підвищену небезпеку:
а) вогкості або струмопровідного пилу;
б) струмопровідних підлог (металеві, земляні, залізобетонні, цегляні і т. п.);
в) високої температури;
г) можливості одночасного дотику людини де мають з'єднання із землею металоконструкцій будинків, технологічним апаратам, механізмам і т.п., з одного боку, і до металевих корпусів електрообладнання, - з іншого.
Приміщення з хімічно активним чи органічним середовищем приміщеннями з хімічно активним чи органічним середовищем називаються приміщення, в яких постійно або протягом тривалого часу містяться агресивні пари гази, рідини, утворюються відкладення або цвіль, що руйнують ізоляцію і струмоведучі частини електрообладнання.
Послідовний ряд при паралельно-послідовному з'єднанні конденсаторів у фазі батареї Послідовним поруч при паралельно-послідовному з'єднанні конденсаторів у фазі батареї називається частина батареї, що складається з паралельно включених конденсаторів.
Споживач електричної енергії Споживачем електричної енергії називається електроприймач або група електроприймачів, об'єднаних технологічним процесом і розміщуються на певній території.
Перетворювальний агрегат перетворювальним агрегатом називається комплект обладнання, що складається з одного або декількох напівпровідникових перетворювачів, трансформатора, а також приладів і апаратури, необхідних для пуску і роботи агрегату.
прибудована підстанція прибудованою підстанцією (прибудованим РУ) називається підстанція (РУ), що безпосередньо примикає  до основної будівлі.
Протяжний струмопроводи Токопроводи напругою вище 1 кВ, що виходить за межі однієї електроустановки, називається протяжним.
Пилові приміщення курними приміщеннями називаються приміщення, у яких за умовами виробництва виділяється технологічний пил у такій кількості, що він може осідати на проводах, проникати всередину машин, апаратів і т. п. Пилові приміщення поділяються на приміщення з токо-провідним пилом і приміщення з нетокопровідним пилом.
Робоче заземлення Робочим заземленням називається заземлення будь-якої точки струмоведучих частин електроустановки, необхідне для забезпечення роботи електроустановки.
Розгалужуючий пристрій Розгалужуючим пристроєм називається частина кабельної лінії високого тиску між кінцем сталевого трубопроводу і кінцевими однофазними муфтами.
Розділовий трансформатор* Розділовим трансформатором називається трансформатор, який призначений для відділення мережі, живильної електроприймач, від первинної електричної мережі, а також від мережі заземлення або занулення.
розподільчий пристрій Розподільчим пристроєм називається електроустановка, що служить для прийому і розподілу електроенергії і що містить комутаційні апарати, збірні і з'єднувальні шини, допоміжні пристрої (компресорні, акумуляторні і ін), а також пристрої захисту, автоматики та вимірювальні прилади.
Розподільні шинопроводи "розподільні, призначені в основному для приєднання до них електроприймачів; "
Розподільчий пункт* розподільних пунктів (РП) називається РУ, призначене для прийому і розподілу електроенергії на одному напрузі без перетворення та трансформації, що не входить до складу підстанції.
Розрахунковий облік електроенергії Розрахунковим урахуванням електроенергії називається облік виробленої, а також відпущеної споживачам електроенергії для грошового розрахунку за неї.
Розрахункові лічильники Лічильники, що встановлюються для розрахункового обліку, називаються розрахунковими лічильниками.
Ремонтний загін Ремонтним загоном називається місце, де кран установлюється на час ремонту.
Ремонтна ділянка головних тролеїв ремонтною ділянкою головних тролеїв називається ділянка цих тролеїв у межах ремонтного загону.
Секція головних тролеїв Секцією головних тролеїв називається ділянка цих тролеїв, розташована поза межами ремонтних загонів і відокремлена ізольованим стиком від кожної з сусідніх ділянок, у тому числі від ремонтних ділянок.
Секція кабельної лінії маслонаповнених Секцією кабельної маслонаповненої лінії низького тиску називається ділянка лінії між стопорними муфтами або стопорною і кінцевою муфтами.
Система електропостачання Системою електропостачання називається сукупність електроустановок, призначених для забезпечення споживачів електричною енергією.
Прихована електропроводка  * Прихована електропроводка - прокладена всередині конструктивних елементів будинків і споруд (у стінах, підлогах, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях в підготовці підлоги, який безпосередньо під знімним підлогою і т. п.
Опір заземлювального пристрою Опором заземлювального пристрою називається відношення напруги на заземлювальному пристрої до струму, який стікає з заземлювача в землю.
Стовбова (Мачтовая) трансформаторна підстанція Стовбовою (щогловий) трансформаторною підстанцією називається відкрита трансформаторна підстанція, все обладнання якої встановлено на конструкціях або на опорах ВЛ на висоті, що не вимагає огородження підстанції.
Струна струною як несучим елементом електропроводки називається сталевий дріт, натягнутий впритул до поверхні стіни, стелі і т. п., призначена для кріплення до неї проводів, кабелів або їх пучків.
Сухе приміщення Сухими приміщеннями називаються приміщення, в яких відносна вологість повітря не перевищує 60%. При відсутності в таких приміщеннях умов, наведених у 1.1.10-1.1.12, вони називаються нормальними.
Лічильники технічного обліку Лічильники, що встановлюються для технічного обліку, називаються лічильниками технічного обліку.
Сире приміщення Сирими приміщеннями називаються приміщення, в яких відносна вологість повітря тривалий час перевищує 75%.
Територія розміщення зовнішніх електроустановок Території розміщення зовнішніх електроустановок. Відносно небезпеки ураження людей електричним струмом ці території прирівнюються до особливо небезпечних приміщень.
Технічний облік контролю електроенергії Технічним (контрольним) обліком електроенергії називається облік для контролю витрат електроенергії всередині електростанцій, підстанцій, підприємств, в будівлях, квартирах і т. п.
Струм замикання на землю Током замикання на землю називається струм, який стікає в землю через місце замикання.
Токопроводи Токопроводом називають пристрій, призначений для передачі і розподілу електроенергії, що складається з неізольованих або ізольованих провідників та належних до них ізоляторів, захисних оболонок, розгалуджуючих пристроїв, що підтримують опорні конструкції.
Тролеї крана тролеями крана називаються тролеї, розташовані на крані.
тролейні шинопроводи "тролейні, призначені для живлення пересувних електроприймачів;"
Трос тросом як несучим елементом електропроводки називається сталевий дріт або сталевий канат , натягнутий в повітрі, призначений для підвіски до нього проводів, кабелів або їх пучків.
Питомий опір Термін "питомий опір", що застосовується у справжніх ПЕУ, для землі з неоднорідною структурою слід розуміти як "еквівалентний питомий опір".
Централізоване електропостачання Централізованим електропостачанням називається електропостачання споживачів від енергосистеми.
шинопровід Жорсткий струмопровід до 1 кВ заводського виготовлення, що поставляється комплектними секціями, називається шинопровідом
Еквівалентна питомий опір землі* еквівалентним питомим опором землі з неоднорідною структурою називається такий питомий опір землі з однорідною структурою, в якій опір заземлювального пристрою має те ж значення, що і в землі з неоднорідною структурою.
Електрична мережа Електричною мережею називається сукупність електроустановок для передачі і розподілу електричної енергії, яка складається з підстанцій, розподільчих пристроїв, струмопроводів, повітряних (ПЛ) і кабельних ліній електропередачі, що працюють на визначеній території.
Електрична мережа з ефективно заземленою нейтраллю Електричною мережею з ефективно заземленою нейтралю називається трифазна електрична мережа вище 1 кВ, в якій коефіцієнт замикання на землю не перевищує 1,4.
Електрична частина енергосистеми Електричною частиною енергосистеми називається сукупність електроустановок електричних станцій і електричних мереж енергосистеми.
електромашинні приміщення електромашинним приміщеннями (ЕМП) називаються приміщення, в яких спільно можуть бути встановлені електричні генератори, що обертаються або статичні перетворювачі, електродвигуни, трансформатори, розподільчі пристрої, щити та пульти управління, а також належне до них допоміжне обладнання обслуговування яких проводиться персоналом
електроприміщення електроприміщення називаються приміщення або відгороджені, наприклад, сітками, частини приміщення, доступні тільки для кваліфікованого обслуговуючого персоналу (див. 1.1.16), в яких розташовані електроустановки.
Електроприймач Приймачем електричної енергії (електроприймачем) називається апарат, агрегат, механізм, призначений для перетворення електричної енергії в інший вид енергії.
Електропровдка* електропроводкою називається сукупність проводів і кабелів з відносяться до них кріпленнями, що підтримують захисними конструкціями і деталями, встановленими відповідно до вимог Правил улаштування електроустановок (Розділ 1, Глава 1.1.)
Електропостачання електропостачанням називається забезпечення споживачів електричною енергією.
Електроустановка електроустановками називається сукупність машин, апаратів, ліній і допоміжного обладнання (разом зі спорудами та приміщеннями, в яких вони встановлені), призначених для виробництва, перетворення, трансформації, передачі, розподілу електричної енергії та перетворення її в інший вид енергії. Електроустановки за умовами електробезпеки поділяються Правилами на електроустановки до 1 кВ і електроустановки вище 1 кВ (за чинним значенням напруги).
Електроенергетична система електроенергетичною системою називається електрична частина енергосистеми і приймачами що від неї живляться, об'єднані спільністю процесу виробництва, передачі, розподілу та споживання електричної енергії
Енергосистема Енергетичною системою (енергосистемою) називається сукупність електростанцій, електричних і теплових мереж, з'єднаних між собою і пов'язаних спільністю режиму в безперервному процесі виробництва, перетворення і розподілу електричної енергії і теплоти при загальному управлінні цим режимом.
Disigned by: DigitalLine 2010 БВС Контакт. Всі права захищено
Будемо раді з Вами працювати!